Repetitieschema orkest september 2021 t/m zomer 2022

Repetitie schema orkest Flos Campi september 2021 t/m zomer 2022.

Doorgeven afwezigheid.

Wat verwachten we dat doorgegeven wordt:

bij afwezigheid mbt een repetitie:

– Afmelden voor een repetitie: uiterlijk diezelfde dag voor 12 uur aan Wil van den Beuken (pau.van.den.beuken@xmsnet.nl) en voor strijkers aan je aanvoerder,

bij afwezigheid bij een heel programma:

-Voor de strijkers graag tijdig per mail doorgeven aan Wil en Véronique en aan de aanvoerder van je groep.

– Voor de blazers graag zelf zo mogelijk een vervanger voordragen en doorgeven aan Dick(persoonlijk), aan Paulien (voorzitter@floscampi.nl) regelt de vervangers, en aan Ien van Gerwen (secretariaat@floscampi.nl).

Uitgangspunten om mee te kunnen spelen met een concert:

  1. aanwezigheid bij de repetitiedagen en de laatste 3 repetities voor het concert (inclusief generale)
  2. een minimale aanwezigheid van 80% bij de repetities
    (extra belangrijk voor aanvoerders en eerste blazers)
  3. blazers regelen zelf of met iemand anders van de eigen groep zo mogelijk een vervanger als ze tijdig weten dat ze niet aanwezig kunnen zijn op de repetitie (n.v.t. bij ziekte)

Lukt dit niet dan graag  ruim VOOR aanvang van het programma overleggen/melden aan Wil, Dick (dickbolt60@gmail.com) en Véronique, ( v.plasschaert@laterre.nl)

Repetitiedagen: zaterdag 22 januari 2022 en zaterdag 14 mei 2022

Concertdata: zaterdag 19 februari, data Nijmegen Klinkt volgen,en Hortus zondag 3 juli.

  • Dvorak Symfonie nr 9 Flos Campi Orkest
  • Nijmeegs Koperconsort na de pauze

Repertoire Hortus

  • Variaties op een thema van Haydn – Brahms
  • Sinfonietta -Poulenc

Klik hier voor het overzicht