Steunfonds

Word Vriend van Flos Campi!

Kees van Oers, secretaris-penningmeester

Als u koor en symfonieorkest Flos Campi een warm hart toedraagt, kunt u via dit Steunfonds ook “Vriend van Flos Campi” worden. Hiermee ondersteunt u het ensemble bij het geven van bijzondere en kwalitatief hoogstaande concerten. Denkt u bijvoorbeeld aan de kosten van bladmuziek, inhuur solisten of bijdragen aan stemvorming en groepsrepetities. Door vriend te worden, helpt u dus ook uzelf aan mooiere concerten!

Als vriend van Flos Campi krijgt u, afhankelijk van de hoogte van uw donatie, jaarlijks gratis toegang tot één of meer concerten van Flos Campi. Daarnaast bieden wij u bij elk concert dat u bezoekt minstens één consumptiebon aan. (zie tabel hieronder)

Middels twee nieuwsbrieven per jaar houden wij u op de hoogte van de gang van zaken rond koor en orkest. Ook ontvangt u voor elk concert via de e-mail een uitnodiging met informatie over de uit te voeren stukken (toezending per post is ook mogelijk).

U kunt VRIEND VAN FLOS CAMPI worden door u daarvoor op te geven bij de secretaris van het Steunfonds (telefoon:024-3881011, e-mail: SteunfondsFC@live.nl).  U maakt daartoe tevens een bedrag over van jaarlijks minimaal € 25 (tot schriftelijke wederopzegging) op bankrekening NL27 INGB 0002 6748 91 t.n.v. Stichting Steunfonds Flos Campi te Nijmegen.

Top

Er zijn meerdere mogelijkheden voor uw vriendschap afhankelijk van uw bijdrage:

Bijdrage per jaar

Soort vriend

Tegenprestatie

Vanaf € 25,-

Bronzen vriend

 • Uitnodiging voor alle concerten via de mail
 • 1 x p.j. vrije toegang naar keuze tot openbare door het ensemble in eigen beheer zelf georganiseerde concerten
 • Reservering van plaats voor u als vriend en uw eventuele enkele gasten
 • 1 consumptiebon voor elk bezochte concert
 • Nieuwsbrief

Vanaf € 50,-

Zilveren vriend

Aanvullend op de voordelen voor Bronzen vriend

 • Een extra. vrije toegang tot openbare door het ensemble in eigen beheer zelf georganiseerde concerten
 • Ook een consumptiebon per concert voor max. 1 gast

Vanaf € 100,-

Gouden vriend

Aanvullend op de voordelen voor Zilveren vriend

 • Altijd vrije toegang tot openbare door het ensemble in eigen beheer georganiseerde concerten
 • Reserveren van plaats voor u als vriend en al uw eventuele gasten
 • Ook een consumptiebon per concert voor een tweede gast
 • Gratis bezoek generale repetitie, inclusief indien mogelijk toelichting
Cadeaubonnen
Sinds november vorig 2021 is het voor de leden en Vrienden van Flos Campi mogelijk een cadeaubon bij ons aan te schaffen. Die bon betekent dan voor diegene aan wie de bon wordt geschonken dat die Vriend wordt met alle daar aan verbonden ‘rechten’, voor een periode van door diegene zelf te kiezen 12 maanden.
Top
Bestuur Stichting Steunfonds Flos Campi

voorzitter

Marijke van Meekeren.

secretaris

Katie Oost

penningmeester

Ien van Gerwen

Contact

telefoon

+31 24 388 10 11

(secretaris)

Top

© All rights reserved. Powered by YOOtheme.

Back to Top