Skip to main content

Repetitieschema

Repetitieschema orkest Flos Campi vanaf januari 2023 tot tuinconcert

Doorgeven afwezigheid

Wat verwachten we dat doorgegeven wordt:

  • Bij afwezigheid bij een repetitie afmelden voor een repetitie uiterlijk diezelfde dag voor 12 uur aan Wil van den Beuken en voor strijkers aan je aanvoerder. 
  • Bij afwezigheid bij een heel programma voor de strijkers graag tijdig per mail doorgeven aan Wil  en Véronique en aan de aanvoerder van je groep.
  • Bij afwezigheid bij een heel programma voor de blazers graag zelf zo mogelijk een vervanger voordragen en doorgeven aan Dick Bolt (persoonlijk) aan Paulien Hagers (regelt de vervangers), en aan Ien van Gerwen 

Uitgangspunten om mee te kunnen spelen met een concert:

1.    aanwezigheid bij de repetitiedagen en de laatste 3 repetities voor het concert (inclusief generale) 

2.    een minimale aanwezigheid van 80% bij de repetities. 

 ( extra belangrijk voor aanvoerders en eerste blazers)

3.  blazers regelen zelf of met iemand anders van de eigen groep zo mogelijk een vervanger als ze tijdig weten dat ze niet aanwezig kunnen zijn op de repetitie (nvt bij  ziekte) 

Lukt dit niet dan graag  ruim VOOR aanvang van het programma overleggen/melden aan Wil, Dick , Véronique en Jos Brink.


Top
Top