Skip to main content

Hieronder ziet u de privacyverklaring zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Steunfonds Flos Campi  (de “Vrienden”)  oktober 2019

Privacy statement

Privacyverklaring

oktober 2019

Steunfonds Flos Campi ondersteunt het Flos Campi Koor en Orkest ten behoeve van het geven van bijzondere en kwalitatief hoogstaande concerten. Het gaat hierbij onder meer een bijdrage aan de kosten van bladmuziek, extra stemvorming en groepsrepetities, inhuur solisten en andere noodzakelijke extra uitgaven. 

Het Steunfonds vergaart de middelen hiervoor uit giften en door het werven van donateurs (de Vrienden). 

Naast enkele voordelen tijdens de concerten ontvangt een Vriend van Flos Campi twee nieuwsbrieven per jaar met informatie over de gang van zaken rond koor en orkest en heeft zij/hij, afhankelijk van de hoogte van de donatie, jaarlijks gratis toegang tot één of meer concerten van Flos Campi. Tevens ontvangen Vrienden voor elk concert een uitnodiging met informatie over de uit te voeren stukken.

Steunfonds Flos Campi hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Steunfonds Flos Campi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt; 
 • De verwerking van uw persoonsgegevens in afwijking van bovenstaande vindt uitsluitend plaats na uw uitdrukkelijke toestemming; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Schriftelijke (ook per e-mail) toestemming door de aanmelding als donateur.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Steunfonds Flos Campi de volgende persoonsgegevens aan u: 

 • Voornaam 
 • Tussenvoegsel – Achternaam 
 • Adresgegevens (straatnaam, postcode en woonplaats) 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer 

Uw persoonsgegevens worden door Steunfonds Flos Campi tot maximaal 1 jaar na beëindiging van het donateurschap opgeslagen ten behoeve van administratieve verwerking.

Cookies

Steunfonds Flos Campi heeft een eigen pagina op de website van Flos Campi koor en orkest. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor informatie/vragen/verzoeken over dit onderwerp kunt u terecht bij:

Secretaris van het Steunfonds Flos Campi via SteunfondsFC@live.nl

Besloten 

Top