Skip to main content

Het Orkest van Flos Campi

Nijmeegs Muziekensemble Flos Campi is een muziekgezelschap van amateurmusici dat bestaat uit een koor en een orkest, elk met een eigen dirigent. Het ensemble startte in 1963 met het beoefenen van barokmuziek, maar verbreedde het repertoire in de loop van de tijd tot muziek uit alle stijlperioden, van renaissance tot hedendaags klassiek. Het ledental groeide en stabiliseerde zich. Thans bestaat het orkest uit ruim veertig leden en heeft de samenstelling van een klein symfonieorkest (strijkers, hout- en koperblazers). Vaak wordt het orkest bij concerten al naar gelang het programma aangevuld met gastspelers.

Was in de eerste jaren de muzikale leiding in handen van muzikaal onderlegde amateurmusici, in de loop van de tijd vond professionalisering plaats en werd de dirigeerstok overgegeven aan professionele dirigenten.

Het repertoire omvat alles van oude muziek vanaf de zestiende eeuw tot hedendaagse composities. Flos Campi kenmerkt zich verder doordat het muzikale experiment niet wordt geschuwd in programmering (niet alleen gevestigde componisten en bekende werken) en uitvoering (samenwerking met jonge solisten uit de streek). Technische en muzikale grenzen worden steeds verkend en verlegd.