Skip to main content

Het koor van Flos Campi

Het koor van Flos Campi telt ongeveer twintig leden en is daarmee een van de grotere kamerkoren van Nijmegen.

Per jaar worden tenminste drie concertprogramma’s ingestudeerd voor respectievelijk een gezamenlijk optreden, een a capella-concert van het koor en een uitvoering van het orkest.

Was in de eerste jaren de muzikale leiding in handen van muzikaal onderlegde amateurmusici, in de loop van de tijd vond professionalisering plaats en werd de dirigeerstok overgegeven aan professionele dirigenten.

Het samengaan van een orkest en een koor in één ensemble is uitzonderlijk, en voor Nijmegen en omgeving uniek. De combinatie van koor en orkest maakt de keuzemogelijkheden voor uit te voeren repertoire groter dan in het geval van een afzonderlijk koor of orkest. De symbiose een koor en een orkest werkt enerzijds bijzonder stimulerend, doch draagt anderzijds een zekere tweeslachtigheid met zich mee. Dit spanningsveld hoort bij het ensemble.