Skip to main content

Muziekvereniging Flos Campi

Eerste bijeenkomst op 22 november 1963, feestdag van Sint Cecilia, patrones van de muziek

om samen regelmatig kamermuziek uit de barokperiode te gaan spelen

In 1963 zochten de artsen Jo Sterk en Wim Witkam in de kring van medewerkers van het Nijmeegse St. Radboudziekenhuis muziekliefhebbers om samen regelmatig kamermuziek uit de barokperiode te gaan spelen. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 22 november 1963, toevalligerwijs op de feestdag van de heilige Cecilia, de patrones van de muziek. Deze bijeenkomst zou later worden gekenschetst als de formele oprichtingsvergadering van het ensemble. In de volgende jaren groeide het ensemble en kwamen ook zangers het ensemble versterken. Er werden in die tijd twee namen gebruikt: Collegium Musicum Radbodense en Het Nijmeegs Barokensemble, die ook allebei in 1969 notarieel werden vastgelegd in de akte van stichting van het ensemble.

In de jaren ’70 groeide het ensemble verder uit tot een volwaardig kamerorkest en kamerkoor, elk geleid door een eigen dirigent. De meest gangbare benaming voor het ensemble werd Het Nijmeegs Barokensemble.

Doordat het repertoire zich uitbreidde over alle stijlperiodes voldeed die naam eigenlijk niet meer en werd een naamswijziging nodig gevonden. Dat gebeurde in 1987. De naam ‘Flos Campi’ werd gekozen naar aanleiding van de zeer succesvolle uitvoering van het gelijknamige stuk van R. Vaughan Williams door het ensemble in juni van dat jaar 1987. Oud-ensemblelid Frank Brakkee speelde daarin de prachtige altvioolsolo. Door deze fraaie uitvoering kreeg de naam ‘Flos Campi’ (letterlijk: bloem van het veld) een bijzondere betekenis voor het ensemble. In november 1987 werd de naamswijziging door de algemene ledenvergadering aangenomen en statutair vastgelegd.

Sindsdien is Flos Campi verder gegroeid tot een vereniging die door zijn combinatie van koor en orkest een unieke positie inneemt in het Nijmeegse muzikale landschap. De mogelijkheden werden ten volle benut in ambitieuze projecten als de integrale uitvoering van Haydn’sSchöpfung ter gelegenheid van het vijfendertigjarig bestaan in 1998. Maar ook in afzonderlijke projecten van koor en orkest werden uitdagingen niet geschuwd, wat heeft geleid tot een gestaag doorgroeien van de muzikale kwaliteit.

Over de geschiedenis van Flos Campi is ter ere van het 40 jarig bestaan in 2003 een boek verschenen:

Els F.M. Peters, Yvonne Elshout, Van Collegium Musicum Radbodense/Het Nijmeegs Barokensemble tot Nijmeegs Muziekensemble Flos Campi. Veertig jaar musiceren 1963-2003, Nijmegen (Nijmeegs Muziekensemble Flos Campi) 2003.