ANBI-gegevens

ANBI

ALLE GEGEVENS MET BETREKKING TOT ONZE ANBI-STATUS OP EEN RIJ

 • Naam
  STICHTING NIJMEEGS MUZIEKENSEMBLE “FLOS CAMPI”
  Publieksnaam: Flos Campi
 • RSIN
  Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer is: 811167434.
 • Postadres
  Flos Campi, Pater Brugmanstraat 77, 6522EK Nijmegen
 • Doelstelling
  De stichting heeft ten doel het bevorderen van de actieve beoefening van instrumentale en vocale muziek door amateurs en wel door het samenstellen en instandhouden van een orkest en een koor; het organiseren en bevorderen van muziekuitvoeringen door dit orkest en koor of van daaruit samengestelde groepen al dan niet gezamenlijk en al dan niet met anderen; alles meer te doen hetgeen naar oordeel van het bestuur nodig, nuttig of wenselijk is ter bereiking van het doel van de stichting. Onze volledige statuten vindt u hier
 • Beleidsplan 2021-2022
  Het beleid van Stichting Flos Campi Koor en Orkest is gericht op een aantal speerpunten:De komende periode is er wel sprake van de normale programmering maar moet er vanwege de coronapandemie regelmatig bijgestuurd worden wat betreft de activiteiten en concerten. Hoe lang die onzekerheid zal duren is nog niet te voorspellen.

  • Aantrekkelijkheid voor leden, zowel zangers als musici
   Dit wordt ingevuld door het spelen van gevarieerde en uitdagende programma’s. De aantrekkelijkheid van ons ensemble in het bijzonder komt voor een deel door de samenstelling van het ensemble in een orkest en een koor gezamenlijk. Daardoor is het mogelijk minstens jaarlijks een concertprogramma samen te stellen, waar zowel orkest als koor ook gezamenlijke muziekstukken ten gehore kunnen brengen.Het orkest heeft een programmacommissie die bestaat uit door het bestuur benoemde leden van het orkest en de dirigent. Het koor heeft een aparte programmacommissie, ook bestaand uit door het bestuur benoemde koorleden en hun dirigent.
   Gezamenlijke programma’s worden door de beide commissies samen gemaakt.
   Ook organiseert het bestuur in samenwerking met de orkest- en koorleden activiteiten buiten de normale concerten om, zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse kerstborrel, einde- seizoen borrel in de zomer met muzikale activiteiten van de leden, of een concertreis naar het buitenland.
   Een jaarlijkse evaluatie onder de leden zorgt dat leden betrokken blijven en dat er tijdig kan worden bijgestuurd.
  • Hoog muzikaal niveau
   Om dit te borgen zijn de volgende maatregelen genomen:

   • Professionele dirigenten voor zowel koor als orkest hebben de muzikale leiding . De een over het koor en de ander over het orkest.
   • Regelmatig coaching door professionals van buiten het ensemble.
   • Leden doen auditie om mee te mogen spelen/zingen.
   • Niet ingevulde plekken worden ingevuld door goede invalkrachten.
  • Stimulering van de muziekbeoefening in de regio
   Flos Campi werkt jaarlijks mee aan gemeentelijke evenementen zoals Nijmegen Klinkt, een jaarlijks gratis evenement ( deels in de openlucht) waarbij amateur orkesten en koren uit de stad zich presenteren aan de bevolking en zo ook hopen nieuwe leden te werven. En ook jaarlijks is er in de Vereeniging te Nijmegen het evenement Podium voor de Stad, met hetzelfde doel als Nijmegen Klinkt. Samenwerking in projecten met andere muziekensembles in de stad/regio wordt ook gezocht, zowel met andere koren, als met andere orkesten, waaronder ook jeugdorkesten.
 • Bestuurssamenstelling
  De samenstelling van ons bestuur vindt u hier.
 • Beloningsbeleid
  Geen van de leden ontvangt een beloning voor de werkzaamheden. Onkostenvergoedingen vinden plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. De dirigent krijgt als beroepskracht een marktconforme vergoeding voor de uitvoering van zijn opdracht.
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten 2014-2020
  Een overzicht van uitgeoefende activiteiten vindt u hier.
 • Baten en lasten
 • Balansen