Steunfonds

Word vriend van Flos Campi!

Als u koor en symfonieorkest Flos Campi een warm hart toedraagt, kunt u via dit Steunfonds ook vriend worden van dit muzikale gezelschap. Hiermee ondersteunt u het ensemble bij het geven van bijzondere en kwalitatief hoogstaande concerten. Denkt u bijvoorbeeld aan de kosten van bladmuziek, inhuur solisten of bijdragen aan stemvorming en groepsrepetities. Door vriend te worden, helpt u dus ook uzelf aan mooiere concerten!

 

Als vriend van Flos Campi krijgt u, afhankelijk van de hoogte van uw donatie, jaarlijks gratis toegang tot één of meer concerten van Flos Campi. Daarnaast bieden wij u bij elk concert dat u bezoekt minstens één consumptiebon aan. (zie tabel hieronder)

Middels twee nieuwsbrieven per jaar houden wij u op de hoogte van de gang van zaken rond koor en orkest. Ook ontvangt u voor elk concert via de e-mail een uitnodiging met informatie over de uit te voeren stukken (toezending per post is ook mogelijk).

 

U kunt VRIEND VAN FLOS CAMPI worden door u daarvoor op te geven bij de secretaris van het Steunfonds (telefoon:024-3581962, e-mail: SteunfondsFC@live.nl).  U maakt daartoe tevens een bedrag over van jaarlijks minimaal € 25 (tot schriftelijke wederopzegging) op bankrekening NL27 INGB 0002 6748 91 t.n.v. Stichting Steunfonds Flos Campi te Nijmegen.

 

Er zijn meerdere mogelijkheden voor uw vriendschap afhankelijk van uw bijdrage:

Bijdrage per jaar Soort vriend Tegenprestatie
Vanaf

€ 25,-

Bronzen vriend ·        Uitnodiging voor alle concerten via de mail

·        1 x p.j. vrije toegang naar keuze tot openbare door het ensemble in eigen beheer zelf georganiseerde concerten

·        Reservering van plaats voor u als vriend en uw eventuele enkele gasten

·        1 consumptiebon voor elk bezochte concert

·        Nieuwsbrief

Vanaf

€ 50,-

Zilveren vriend Aanvullend op de voordelen voor Bronzen vriend

·        Een extra. vrije toegang tot openbare door het ensemble in eigen beheer zelf georganiseerde concerten

·        Ook een consumptiebon per concert voor max. 1 gast

Vanaf

€ 100,-

Gouden vriend Aanvullend op de voordelen voor Zilveren vriend

·        Altijd vrije toegang tot openbare door het ensemble in eigen beheer georganiseerde concerten

·        Reserveren van plaats voor u als vriend en al uw eventuele gasten

·        Ook een consumptiebon per concert voor een tweede gast

·        Gratis bezoek generale repetitie, inclusief indien mogelijk toelichting

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

  • Kees van Oers, secretaris-penningmeester
  • Marijke van Meekeren
  • Marieke de Peuter

Contact

E-mail: SteunfondsFC@live.nl Telefoon: 024-3581962 (secretaris/penningemeester)