Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Flos Campi bestaat uit:

 (voorzitter) email: voorzitter@floscampi.nl

Ien van Gerwen (secretaris) email : secretariaat@floscampi.nl
Harry Janssen (penningmeester) email : penningmeester@floscampi.nl

Bestuurslid orkest: Paulien Hagers / Wil van den Beuken email: orkest@floscampi.nl
Bestuurslid koor: Ron Visser email: koor@floscampi.nl

Lot Etty (PR) email: PR@floscampi.nl

Camille Paardenkooper (Bestuursassistent)email: camille@floscampi.nl

Contact Ien van Gerwen, 0243243898

 

Algemeen email: bestuur@floscampi.nl