Repetitieschema orkest

Repetitie schema orkest Flos Campi vanaf nu tot zomervakantie 2020.

Doorgeven afwezigheid.

Wat verwachten we dat doorgegeven wordt:

bij afwezigheid mbt een repetitie:

– Afmelden voor een repetitie: uiterlijk diezelfde dag voor 12 uur aan Wil van den Beuken (pau.van.den.beuken@xmsnet.nl) en voor strijkers aan je aanvoerder,

bij afwezigheid bij een heel programma:

-Voor de strijkers graag tijdig per mail doorgeven aan Wil en Véronique en aan de aanvoerder van je groep.

– Voor de blazers graag zelf zo mogelijk een vervanger voordragen en doorgeven aan), Dick(persoonlijk) en aan Heleen den Hertogh (per mail). (Heleen regelt  de invallers en gastspelers.)

 

Uitgangspunten om mee te kunnen spelen met een concert:

  1. aanwezigheid bij de repetitiedagen en de laatste 3 repetities voor het concert (inclusief generale)
  2.   een minimale aanwezigheid van 80% bij de repetities.

( extra belangrijk voor aanvoerders en eerste blazers)

Lukt dit niet dan graag  ruim VOOR aanvang van het programma overleggen/melden aan Wil, Dick ( dickbolt60@gmail.com ) en Véronique, ( v.plasschaert@laterre.nl)