Concerten

 

Vanwege de coronacrisis kunnen wij  niet repeteren met ons koor en orkest.

De planning van onze concerten voor dit jaar 2020 hangt daarmee nauw samen.

Een planning voor 2020 kunnen wij daarom nog niet geven.

Zo gauw er meer duidelijkheid is, geven wij hier die informatie.